فال حافظ

فال حافظ

چه مستيست ندانم که رو به ما آورد
تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير
دلا چو غنچه شکايت ز کار بسته مکن
رسيدن گل و نسرين به خير و خوبي باد
صبا به خوش خبري هدهد سليمان است
علاج ضعف دل ما کرشمه ساقيست
مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ
به تنگ چشمي آن ترک لشکري نازم
فلک غلامي حافظ کنون به طوع کند
که بود ساقي و اين باده از کجا آورد
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
که باد صبح نسيم گره گشا آورد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد
که مژده طرب از گلشن سبا آورد
برآر سر که طبيب آمد و دوا آورد
چرا که وعده تو کردي و او به جا آورد
که حمله بر من درويش يک قبا آورد
که التجا به در دولت شما آورد

تعبیر فال : حادثه غیر مترقبه ای که برایت اتفاق افتاده به زودی برطرف خواهد شد و نتیجه ی مثبت آن را خواهی دید. به زودی خبری مسرت بخش در زندگی، تو را دگرگون خواهد کرد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای iran-blog.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:iran-blog.ir